Spotkanie po latach

  W niedzielę 18 stycznia 2015 roku w Klasztorze Ojców Werbistów w Kleosinie miało miejsce niezwykłe spotkanie. Spotkanie „Starej Wiary”, która 25 lat temu wraz z Ojcem Edwardem Konkolem pomagała osobom uzależnionym od narkotyków wyjść ze strasznego nałogu, co później zaowocowało otwarciem Oddziału Detoksykacyjnego w Choroszczy – pierwszego takiego oddziału w Polsce.

   Dzięki niezwykłej charyzmie Ojca Edwarda i grupy ludzi, której przyświecała idea – „wydobyć piękno wewnętrzne człowieka, obudzić go” powstała Werbistowska Misja   w Białymstoku – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA.

   To było piękne spotkanie, dzięki kochani, że Jesteście z nami.