Centrum Profilaktyki

Dla kogo

Młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci, rodzice, grupy zawodowe (pedagodzy, nauczyciele, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, lekarze) i inni.

Formy pomocy

  • zajęcia informacyjno-edukacyjne
  • grupy psychoedukacyjne, rozwojowe
  • grupy wsparcia (pedagogów, kuratorów, itp.)
  • szkolenia liderów młodzieżowych, streetworkerów
  • szkolenia grup zawodowych
  • wywiadówki profilaktyczne
  • Akademia Rodziców
  • Akademia Profilaktyków
  • Grać czy być?
  • Szkoła Dobrego Wyboru

Kontakt

Tel. 668 861 531

Od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 - 15:30

E-mail: joanna.dziemianczyk@stowarzyszeniedroga.pl