Historia

Historia Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA

Nieformalne początki

W 1987 roku po raz pierwszy zobaczyliśmy z bliska młodych, którzy mieli kilka czy kilkanaście lat i bagaż życiowych doświadczeń, którego nie uniósłby niejeden dorosły. Ci młodzi ludzie, często nieznający Boga  dopiero wkraczający w życie, z góry skazani byli na zagładę.  To było niesamowite odkrycie. Po raz pierwszy w życiu stanęliśmy z twarzą  w twarz z zupełnie innym , nieznanym nam światem: dziewczyny stojące na ulicy, narkomanów, ludzi mieszkających w kanałach, meliny i dzieci bez przyszłości, które wąchały klej.

Za wszelką cenę chcieliśmy ich wyrwać z tych melin, pokazać inne piękne życie, pokazać Boga i Jego miłość, opowiedzieć im o ich poranionych sercach i o tym, że mimo wszystko są dobrzy i kochani, bo  w każdym z tych serc można odnaleźć Dobro…

CHWASTY

Było nas na początku około 20 wolontariuszy, zwanej przez narkomanów – CHWASTAMI , nie dlatego że od Konkola, ale dlatego że i do chwastów lecą pszczoły po nektar, by później przemienić go w cos dobrego. Chwasty również mogą przebić beton….

Na temat narkotyków, HIV i AIDS nie wiedzieliśmy kompletnie nic, nie wiedzieliśmy jak można pomóc tym ludziom, więc wszystko robiliśmy intuicyjnie.  Wówczas pewien człowiek dał nam do dyspozycji małą chatkę na skraju lasu pod Supraślem – Krzemienną i tam ratowaliśmy życie w dosłownym tego słowa znaczeniu wszystkim, którzy chcieli odciąć się od swego uzależnienia.

Nie mieliśmy wiedzy medycznej ale mieliśmy pewien dar – Koronkę do Miłosierdzia Bożego , którą odmawialiśmy wspólnie nieraz po kilka razy dziennie  i którą odmawiamy do dziś w naszych ośrodkach – zawsze o 15:00.

Wielu młodych ludzi wyszło na prostą, wielu też umarło a my z większym doświadczeniem pomogliśmy otworzyć oddział detoksykacyjny  w Choroszczy, który działa do dziś.

Dzieci w Jastarni

1988 roku pomogliśmy dzieciom z rodzin obciążonych narkotykami lub alkoholem i  zorganizowaliśmy im  nieodpłatne kolonie w Jastarni na Półwyspie Helskim. Od tej pory co roku  560 dzieci z rodzin dotkniętych nędzą, bezrobociem, zaniedbaniem, wykluczeniem społecznym z ubogich wsi województwa podlaskiego odpoczywa na wakacjach nad morzem. Nasze kolonie to przede wszystkim: poszukiwanie Boga, odkrywanie i rozwój ich talentów poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach. Dzieciom przebywającym na koloniach i ich rodzinom świadczymy całoroczną pomoc poprzez pomoc żywnościową i rzeczową na Święta Bożego Narodzenie i Wielkiej Nocy, wyprawki szkolne oraz prezenty pod choinkę od Św. Mikołaja.

Formalne powstanie DROGI

W 1991 roku zdecydowaliśmy się „zalegalizować” naszą misję i powołaliśmy Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA”.

Stowarzyszenie założone przez o. Edwarda Konkola-Werbistę  do dziś działa w łączności ze Zgromadzeniem Werbistów SVD.

Potrzebowaliśmy lokalu, takiego który nadawałby się dla dzieci, coraz więcej było potrzebujących…

W 1993 roku znaleźliśmy w Białymstoku zrujnowany  budynek przedszkola, które chętnie przekazały nam władze Miasta. Wchodząc do środka odmówiliśmy Koronkę do Jezusa Miłosiernego.

Kolejne placówki w DRODZE

Rok później nastąpiło poświęcenie „Naszego Domu”- miejsce dla rodziców i dzieci. „Nasz Dom” obejmuje pomocą rodziny  w kryzysach, wieloproblemowe, z ograniczoną władzą rodzicielską z powodu niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wraz z przyjęciem do „Naszego Domu” rozpoczyna się systemowa praca z rodziną, zespół wychowawczy, specjaliści i asystenci  rodzinni przywracają  i  usprawniają  funkcjonalność rodziny. W Domu jest 80 miejsc dla dzieci w wieku 1-18 lat wraz z dziećmi przebywają w „Naszym Domu” ich rodzice.

W ciągu roku 76% podopiecznych usamodzielnia się.

W 1997  roku powstaje  „ETAP” –Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych.

To w tym ośrodku pracuję najwięcej ówczesnych chwastów – Ela, Wojtek, Sylwia…

Jego celem to pomoc młodzieży odrzuconej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, uzależnionej  od substancji psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, nosicieli wirusa HIV i młodocianych przestępców. Pracą obejmowani są również rodzice. Rocznie z pomocy terapeutycznej korzysta 9708 młodych uzależnionych osób.

ETAP jest też głównym Ośrodkiem szkoleniowym na terenie województwa Podlaskiego dla osób pierwszego kontaktu z ludźmi uzależnionymi – policjantów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych i księży.

Od 2000 roku funkcjonuje Centrum Darów dla osób potrzebujących.  Mieszkańcy Białegostoku przekazują tu nieodpłatnie odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, meble. Trafiają one do najuboższych. Centrum prowadzone przez rodziców  naszych podopiecznych, osoby uczące się pracy. W ciągu roku korzysta 8576 osób.

 W 2008  roku odpowiadając na potrzeby naszych podopiecznych, bezrobotnych rodziców założyliśmy Klub Integracji Społecznej. Korzysta w nim z poradnictwa, udziału w grupach wsparcia i kontraktów socjalnych, ucząc się pracy i życia na rynku pracy ok. 100 osób w roku.

Od 2010 roku  przy Stowarzyszeniu DROGA działa nieodpłatny Punkt  Przedszkolny „ANIOŁKOWO” dla 25 dzieci w wieku 2-5 lat. Są to dzieci samotnych rodziców poszukujących zatrudnienia. Pobyt jest czasowy, do uregulowania sytuacji rodziny, którą wspieramy poprzez pracę  asystentów i terapeutów Stowarzyszenia.

 W maju 2012 roku wspólnie z miastem Białystok utworzyliśmy pierwszą na Podlasiu placówkę dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej „DOM POWROTU”- z miejscem  dla 14 dzieci. To najpiękniejszy, bo JEDYNY DOM naszych pociech.