O nas

DROGA jest blisko tych, którym niesie wsparcie, nadzieję i restart w życiu.

Realizujemy wiele projektów: dla ubogich, bezdomnych , zagrożonych wykluczeniem społecznym, odrzuconych, uzależnionych, dzieci i dorosłych. Nie rozdajemy jednak ludziom jedynie dóbr materialnych, ale pracujemy nad tym aby uwierzyli w to, że sami umieją sprostać życiu, biorąc los we własne ręce. Nasza działalność charytatywną rozumiemy przede wszystkim jako naukę radzenie sobie w świecie. Zamiast ryby trzeba nauczyć człowieka łowić i dać mu wędkę. To jest prawdziwa pomoc, taką pomoc chcemy szerzyć.

Misja DROGI

Wydobyć piękno wewnętrzne człowieka, obudzić go!

Zadania:

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, należy:

 • organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
 • organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego
 • inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom
 • organizowanie rodzinnych kolonii letnich dla rodzin z problemami
 • organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin.
 • praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny "Nasz Dom
 • praca środowiskowa z dziećmi ulicy, młodzieżą z grup ryzyka w Punkcie Interwencyjno - Poradniczym
 • pomoc młodzieży z grup ryzyka, eksperymentującej i uzależnionej od środków psychoaktywnych, komputera, internetu, hazardu oraz ich rodzicami w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP

Nasze placówki:

W ramach Stowarzyszenia DROGA funkcjonuje kilka ośrodków pomocy dla ludzi, którzy sami nie potrafią znaleźć swojej drogi.

Nasz Dom - miejsce dla rodziców i dzieci. „Nasz Dom” obejmuje pomocą rodziny  w kryzysach, wieloproblemowe, z ograniczoną władzą rodzicielską z powodu niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wraz z przyjęciem do „Naszego Domu” rozpoczyna się systemowa praca z rodziną, zespół wychowawczy, specjaliści i asystenci  rodzinni przywracają  i  usprawniają  funkcjonalność rodziny. W Domu jest 80 miejsc dla dzieci w wieku 1-18 lat wraz z dziećmi przebywają w „Naszym Domu” ich rodzice. W ciągu roku 76 % podopiecznych usamodzielnia się. więcej >>

ETAP – Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych - jego celem to pomoc młodzieży odrzuconej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, uzależnionej  od substancji psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, nosicieli wirusa HIV i młodocianych przestępców. Pracą obejmowani są również rodzice. Rocznie z pomocy terapeutycznej korzysta około 10 000 młodych uzależnionych osób. ETAP jest też głównym Ośrodkiem szkoleniowym na terenie województwa Podlaskiego dla osób pierwszego kontaktu z ludźmi uzależnionymi – policjantów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych i księży. więcej >>

Centrum Darów dla osób potrzebujących - mieszkańcy Białegostoku przekazują tu nieodpłatnie odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, meble. Trafiają one do najuboższych. Centrum prowadzone przez rodziców  naszych podopiecznych, osoby uczące się pracy. W ciągu roku korzysta około 9000 osób. więcej >>

Punkt Przedszkolny „ANIOŁKOWO” - nieodpłatny, dla 25 dzieci w wieku 2-5 lat. Są to dzieci samotnych rodziców poszukujących zatrudnienia. Pobyt jest czasowy, do uregulowania sytuacji rodziny, którą wspieramy poprzez pracę  asystentów i terapeutów Stowarzyszenia. więcej >>

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA utworzone i działające jest  przy Zgromadzeniu Księży Werbistów SVD.

Bogu dziękuję, że są ludzie, którzy dołączyli do misji realizowanych przez nas, będącą służbą najuboższym. Dzięki Świeckim Misjonarzom oraz wielkiej dobroci ludzi, Misja Księży Werbistów w Białymstoku zwana Stowarzyszeniem „Droga” nadal istnieje i się rozwija.

                                                                              o. Edward Konkol SVD

Informacje szczegółowe:

Stowarzyszenie „DROGA” od  marca 2004 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego o numerze KRS 0000087872. Większość działań jest możliwa  tylko dzięki 1%.

Rok rejestr. Stowarzyszenia „DROGA” 28.06.1991r.
Rok rejestr. KRS 04.02.2002
Rok uzysk. OPP 31.03.2004 r.
KRS 0000087872
NIP 966-09-05-189
Nazwa banku: PEKAO S.A. o/BIAŁYSTOK, UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 7 , 15-950 BIAŁYSTOK
Nr konta 08 1240 5211 1111 0000 4926 2870

 Osoby zarządzające:

Prezes: Krzysztof Paliński
Wiceprezes: Elżbieta Powichrowska

 Rodzaj organizacji:

 • org. pozarządowa
 • org. pożytku publicznego
 • org. pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku
 • org. działająca na rzecz najuboższych, uzależnionych oraz dzieci