Odbudować rodzinę

 

Stowarzyszenie DROGA od 1997 roku pracuje nad wspieraniem dzieci i rodzin, które znalazły się w kryzysie. Skutkiem rozpadu takich rodzin jest najczęściej ograniczenie praw rodzicielskich i umieszczenie dzieci w domach dziecka. Celem programu, zapoczątkowanego przez twórcę i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Ojca Edwarda Konkola, jest przywrócenie tym dzieciom i rodzicom rodzinnego domu. Tylko w ostatnich sześciu latach dzięki programowi wróciło do rodzinnego domu 69 dzieci a 149 dzieci zostało uchronionych przed jego opuszczeniem.

Treścią programu jest kompleksowa pomoc psychologiczna, terapeutyczna, edukacyjna i wsparcie materialne pod kierunkiem profesjonalnie przygotowanej kadry opiekunów rodzin – pedagogów, psychologów, terapeutów i  trenerów rodzin. Poprzez zajęcia grupowe i indywidualne, programy psychoedukacyjne i grupy wsparcia rodziny realizują indywidualne plany pracy, których efektem jest uzyskanie wiedzy i umiejętności, wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i przepracowane problemy osobiste członków rodzin.

Program ODBUDOWAĆ RODZINĘ skierowany będzie w 2022 roku do min. 40 rodzin z Miasta Białegostoku.

Adresatami zadania będą:

  • rodziny, w których dzieci na skutek ograniczonych umiejętności i praw rodzicielskich są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej, b) rodziny dzieci przebywających już w pieczy zastępczej,
  • rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • inne osoby bliskie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. Każdej rodzinie zostanie przypisany opiekun, który będzie jej towarzyszył w drodze ku odbudowaniu rodziny.

W realizacji programu zaangażowanych zostanie: 5 opiekunów rodzin, 4 trenerów rodzin, 4 trenerów pracy, 1 koordynator programu i 2 osoby obsługujące program administracyjnie.