Terapia środowiskowa

Dla kogo

Osoby zagrożone uzależnieniem oraz uzależnione, które z różnych powodów nie korzystają z instytucjonalnych form pomocowych i członkowie ich rodzin.

Formy pomocy

  • poradnictwo środowiskowe,
  • edukacja, informacja
  • (uzależnienia, HIV/AIDS)
  • interwencja kryzysowa,
  • socjalna
  • praca motywująca do zmian
  • streetworking

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00