Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych

Dla kogo

Osoby eksperymentujące, uzależnione od środków psychoaktywnych, komputera, Internetu i hazardu oraz członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

  • diagnoza
  • terapia indywidualna, grupowa
  • terapia małżeńska i rodzinna
  • psychoterapia
  • poradnictwo, konsultacje specjalistyczne
  • grupy psychoedukacyjne
  • treningi umiejętności

Czynna

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00