Poradnia terapii uzależnienia dla dzieci i młodzieży

Dla kogo

Dzieci i młodzież z grup ryzyka eksperymentująca lub uzależniona od alkoholu i innych śr. psychoaktywnych, komputera, internetu do 18 roku życia oraz członkowie ich rodzin.

Formy pomocy

  • diagnoza
  • terapia indywidualna
  • rodzinna, grupowa
  • psychoterapia
  • grupy socjoterapeutyczne
  • grupy psychoedukacyjne
  • treningi umiejętności
  • poradnictwo, konsultacje specjalistyczne
  • mediacje

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00