Ośrodek Dzienny Leczenia Uzależnień

Dla kogo (wiek 13 -24 lata)

Osoby eksperymentujące, sięgające po szkodliwie używki lub uzależnione od środków psychoaktywnych, komputera i internetu oraz członkowie ich rodzin.

Formy pomocy

  • społeczność  terapeutyczna
  • terapia indywidualna
  • zajęcia psychoedukacyjne
  • terapia zajęciowa
  • zajęcia duszpasterskie
  • alternatywne formy
  • spędzenia czasu wolnego

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 20:00