Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA utworzone i działające przy Zgromadzeniu Księży Werbistów SVD

Rok rejestr. Stowarzyszenia „DROGA” 28.06.1991r.
Rok rejestr. KRS 04.02.2002
Rok uzysk. OPP 31.03.2004 r.
KRS 0000087872
NIP 966-09-05-189
Nazwa banku: PEKAO S.A. o/BIAŁYSTOK, UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 7 , 15-950 BIAŁYSTOK
Nr konta 08 1240 5211 1111 0000 4926 2870

Osoby zarządzające:

prezes: Krzysztof Paliński
vice prezes: Elżbieta Powichrowska

Rodzaj organizacji:

  • org. pozarządowa
  • org. pożytku publicznego
  • org. pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku
  • org. działająca na rzecz najuboższych, uzależnionych oraz dzieci