Praca w Placówkach Misyjnych


Nasi delegaci-przedstawiciele Asia Drągowska i Dariusz Polkowski  od soboty 14.10.2017 uczestniczą w warsztatach misyjnych w Międzynarodowym Centrum Werbistowskim w Nemi (Włochy). Podczas tego dwutygodniowego zjazdu w 30 osobowej grupie osoby świeckie z całego świata będą wymieniać się doświadczeniami pracy w placówkach misyjnych prowadzonych przez Zakon Księży Werbistów. Nasze Stowarzyszenie Droga istnieje przy Zgromadzeniu Księży Werbistów i ściśle z nimi współpracuje.