Nasz dom

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodzin

NASZ DOM

NASZ DOM  jest współfinansowany przez Miasto Białystok.

                                                                                                                                    

NASZ DOM to przyjazne i bezpieczne miejsce dla rodzin i dzieci. Wraz z przyjęciem do NASZEGO DOMU rozpoczyna się  praca z rodziną prowadzona przez zespół wychowawczy i specjalistów.

W Domu jest 80 miejsc dla dzieci w wieku 2-18 lat.

NASZ DOM jest opiekuńczą i specjalistyczną placówką wsparcia dziennego,  specjalizuje się w pracy z dzieckiem trudnym, z FAS/FASD, wieloproblemowymi, z problemem uzależnienia, w kryzysach, z zaburzeniami emocji.

 

Zakres wsparcia zależy od indywidualnych potrzeb rodziny i może obejmować wszystkie lub wybrane z oferty elementy:

  • Pomoc edukatorów, reduktora, logopedy, terapeuty, psychologa,
  • Diagnozę zaburzeń i motywacji szkolnej, w tym FAS
  • Grupowe Treningi Zastępowania Agresji,  trening umiejętności prospołecznych, socjoterapię,
  • Terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia
  • Zajęcia edukacyjne, rozowojowe w grupach rodzinnych
  • Pomoc duszpasterska – indywidualne, sakramentalne
  • Żywienie, opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz pediatra)
  • Uzupełnianie odzieży, art. osobistych, higienicznych, szkolnych
  • Wyjazdy terapeutyczne, weekendowe, feryjne, wakacyjne

 

 

Adres

ul. Proleteriacka 21
15-449 Białystok

Kontakt

tel./fax 85 6525906
nasz.dom@stowarzyszeniedroga.pl

Godziny pracy

Nasz Dom: Pn-Pt: 8:00 - 19:00
Biuro: Pn-Pt: 8:00 - 16:00