Konferencja w Irkucku

Na Syberii

Narastanie uzależnienia od narkotyków jest olbrzymim problem rosyjskiego społeczeństwa. STOWARZYSZENIE zostało poproszone do podzielenia się doświadczeniem w pracy z problemami w Polsce. Początkiem misji był  udział w konferencji  w dniach 18- 22 listopad o przeciwdziałaniu narkomanii nieletnich w obwodzie Irkuckuckim , którą zorganizował miejscowy Rzecznik Praw Dziecka i lokalny Uniwersytet Pedagogiczny we współpracy z rzymskokatolicką patafią katedralną w Irkucku. Ojcu Edwardowi -prezesowi Stowarzyszenia, towarzyszyli : Elżbieta Powichrowska – dyrektor Ośrodka Etap, Anna Tomulewicz -dyrektor Naszego Domu,  Krzysztof Paliński , Wojciech Matysek oraz Barbara Słyż.

Podczas konferencji – sesji plenarnej i dyskusji grupowych  przy okrągłych stołach słuchaliśmy o potrzebach dzieci, młodzieży i rodzin z problemami ryzykownych zachowań i uzależnień w Irkuckiej Oblasci. Zaproponowaliśmy Pani Rzecznik Praw Dziecka i innym profesjonalistom naszą  pomoc, współprace i dobre praktyki. Zostały przeprowadzone seminaria dla konsultantów Centrum Rehabilitacji. Tematem wiodącym było „Metody techniki  pracy z nieletnimi osobami uzależnionymi”.

O. Włodzimierz Siek nasz gospodarz na Syberii, Werbista, na którego zaproszenie przyjechaliśmy tutaj- wierzy w ta nasza wspólną misje. Jego codzienna, oddana praca wśród potrzebujących i zaangażowanie w pomoc sprawia, że pragniemy gorąco ich wspierać.