20-lecie Ośrodka ETAP

Serdecznie zapraszam na  konferencję szkoleniowo – naukową pn.: „Dzieci na krawędzi II – o potrzebie wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży”, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2018 r. w salach Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20. Konferencje organizuje i finansuje Prezydent Miasta Białegostoku, a współorganizatorami są Etap Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku.

            Celem konferencji jest dostarczenie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy profilaktyczno-terapeutycznej w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także uczczenia 20 lecia działalności Ośrodka ETAP.

                Konferencja skierowana jest do specjalistów z placówek pomocowych i oświatowych, pedagogów i psychologów, policjantów z wydziałów prewencji, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych działających w obrębie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

                W I dniu konferencji planowane są wykłady przedstawicieli środowisk pomocowych zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w różnych regionach naszego kraju. W II dzień konferencji odbywać się będą równoległe panele warsztatowe, które przeprowadzą specjaliści i praktycy w  ww. zakresie.

                W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji. Wierzę, że to przedsięwzięcie przyczyni się do wzbogacenia wiedzy i umiejętności oraz pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży.

                Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby deklarujące chęć udziału w konferencji  prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie drogą e-mailową na adres:

konferencja.etap@stowarzyszeniedroga.pl 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 5 październik 2018 roku. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje pod nr tel: 85 744 52 24.

                       Z poważaniem

                 Elżbieta Powichrowska

    Dyrektor Ośrodka ETAP w Białymstoku

Dokumenty do pobrania

– formularz zgłoszeniony

– program konferencji