Wizytacja Wiceprowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego

W dniu 02 października w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Droga odbyła się wizytacja prowincjalna. Przeprowadził ją O. Sylwester Grabowski SVD – Wiceprowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści).
Stowarzyszenie Droga istnieje przy Zgromadzeniu Księży Werbistów.
Pierwszym ośrodkiem, który odwiedził o. Sylwester Grabowski SVD był Nasz Dom -Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny następnie udał się do Domu Powrotu i Etapu. Wraz z o. Edwardem Konkolem spotkał się z pracownikami ośrodków.
Podczas wizytacji był czas przeznaczony nie tylko na rozmowy i spotkania, ale także na modlitwę.