Szkolenie skierowane było do pedagogów.

„Być czy grać?”

W dniach 30.09.-01.10.2014r. odbyło się w ETAP-ie Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych 15 godzinne szkolenie pn.  „Być czy grać?”. Szkolenie skierowane było do pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa Podlaskiego. Celem spotkań było dostarczenie wiedzy w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów, skutków oraz form pomocy osobom nadużywającym i uzależnionym od komputera, Internetu. Wykłady oraz warsztaty prowadzili certyfikowani specjaliści uzależnień: Dyrektor ETAP-u Elżbieta Powichrowska, Agata Niemczynowicz oraz Katarzyna Kaszek-Idźkowska. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 38 pedagogów z całego województwa.

Za udział w szkoleniu pięknie dziękujemy, zapraszamy ponownie.