Spotkanie w ETAP-ie

                 W dniach 29.09.2015 r. i 30.09.2015 r. odbyło się w ETAP-ie Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku  pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie 3 grup pedagogów/psychologów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Podlaskiego, w których uczestniczyło 71 osób.

              W trakcie spotkania Pani Elżbieta Powichrowska poprowadziła wykład dotyczący  uzależnienia od dopalaczy, zostały  także zebrane aktualne oczekiwania i potrzeby w zakresie profilaktyki oraz przedstawiona aktualna oferta edukacyjna ETAP-u. Więcej informacji tel 85 7445224.