Odbiór żywności krótkoterminowej

Odbiór żywności krótkoterminowej

Zasady

 1. Żywność przeznaczona jest dla osób potrzebujących, których posiadane środki nie zaspokajają podstawowych potrzeb życiowych.
 2. Nie wymagamy zaświadczeń z MOPR i o dochodach, każdy składa deklarację, w której określa swoją sytuację potwierdzając własnoręcznym podpisem. Pobierz oświadczenie
 3. Żywność wydajemy od wtorku do piątku w godzinach
 • 13.00 – 13.30 rodziny podopieczne Naszego Domu
 • od 13.30 do wyczerpania, żywności dla pozostałych chętnych
 • Soboty godzina 12:00
 1. Obowiązuje kolejka, którą wyznacza kolejność wylosowanych numerków.
 • losowanie numerków odbywa się co dwa tygodnia podczas piątkowej   wydawki żywnościowej
 • najbliższy termin losowania można znaleźć poniżej
 • osoby nie posiadające numerków ustawiają się na końcu kolejki za osobami z numerkami, aż do dnia w którym wylosują numerek.
 1. Bezwzględnie uprasza się o przestrzeganie
 • zasad zgodnych z wytycznymi epidemiologicznymi
 • zakazu agresji słownej i fizycznej
 • zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie Stowarzyszenia
 • zakazu śmiecenia i niszczenia terenów Stowarzyszenia i wokół niego

Osoby, które nie przestrzegają zasad

NIE OTRZYMAJĄ ŻYWNOŚCI

Informujemy, że wzywamy policję

w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, agresji i awantur.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Biuro Centrum Darów

– parter w głębi parkingu


Losowanie numerków

co 2 tygodnie

(podczas wydawania żywności- jedna kolejka)

Terminy

22 PAŹDZIERNIK 2021

5 LISTOPAD 2021      

19 LISTOPAD 2021

3 GRUDZIEŃ 2021

17 GRUDNIA 2021