O. Edward laureatem nagrody

O. Edward Konkol został 05.03.2017 r. laureatem nagrody im.  Jana Rodowicza „Anody”, na którą konkurs organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to nagroda honorująca tych, którzy we współczesnej Polsce żyją tymi wartościami społecznymi, którymi żyli kiedyś i żyliby dzisiaj uczestnicy Powstania Warszawskiego. O. Edward Konkol  dostał  nagrodę w kategorii: „Całokształt dokonań i postawa życiowa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń”.  Jest to ogromne wyróżnienie
dla całego Stowarzyszenia jak zespołu osób, które  towarzyszy misji o. Edwarda w Białymstoku.