Katarzyna Matwiejczuk

Zostaniesz w naszych sercach.

Katarzyna Matwiejczuk. Przez wiele lat wzbogacała nasze wspólnotowe Msze św, Adoracje, Czuwania i Pielgrzymki swoim śpiewem i grą na gitarze…
Pamiętajmy w swoich modlitwach o Kasi.
Nabożeństwo pogrzebowe odprawione zostało w Kościele p.w. Chrystusa Króla w dniu 29.09.2015 r. o godz 11.15.

Nie stójcie nad moim grobem i nie płaczcie.
Nie ma mnie tam. Ja nie śpię.
Jestem tysiącem wiatrów, które wieją,
Jestem diamentowym blaskiem na śniegu.
Jestem światłem słonecznym na dojrzewającym zbożu,

Jestem łagodnym jesiennym deszczem,
Kiedy budzicie się w porannej ciszy. Jestem śmigłym lotem
Cichych ptaków.
Jestem łagodną gwiazdą , która świeci w nocy.
Nie stójcie nad moim grobem i nie płaczcie,
Nie ma mnie tam…