Akcja wydawania odzieży

Kochani, pandemia wprowadziła dużo zmian w naszej działalności. Jedną z nich była konieczność zaprzestania przyjmowania darów do Centrum Darów przy ul Węglowej w Białymstoku.

Nie oznacza to jednak, że nie działamy i nie przejmujemy się losem naszych podopiecznych. Wszystko wskazuje na to, że zima przyszła i trochę z nami pobędzie.

Przez cały tydzień kadra i wolontariusze segregowali odzież, którą nasi darczyńcy przekazywali do naszego Centrum Darów. Posegregowana odzież zostanie przekazana ludziom potrzebującym. Pamiętajmy, że są wśród nas ludzie, którzy nie potrafią sami zadbać o siebie z bardzo różnych względów.

Niskie temperatury są bardzo niebezpieczne szczególnie w nocy, wielu z nich nie ma stałego miejsca zamieszkania. Bądźmy wdzięczni za to co posiadamy, za ciepłe domy, ubrania i okażmy w tą zimną aurę nasze gorące serca. Nie zapominajmy o tych, dla których życie nie było tak łaskawe.
Rozpoczynamy akcję wydawania odzieży.

Po ciepłą odzież, koce itp można się zgłaszać już od najbliższego poniedziałku.

18-22 ( pn-pt) stycznia 2021r w godz 11-17

Centrum Darów Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA ul. Węglowa 8
Odzież otrzymują potrzebujący bez żadnych dokumentów czy zaświadczeń. Temperatury są coraz niższe, jeżeli masz w swoim otoczeniu osoby, które potrzebują takiej formy pomocy – przekaż im tą informację.