Akademia Rodziców

29 marca 2016 r. planujemy rozpoczęcie kolejnej edycji warsztatów pn. AKADEMIA RODZICÓW adresowanych do rodziców – naszych podopiecznych, jak też innych instytucji pomocowych. Program warsztatów zawiera zajęcia nt. Zespół FAS/FASD – wpływ alkoholu na nienarodzone dziecko.

            Podczas zajęć zapewniamy opiekę dzieciom w wieku 3-10 lat. W przypadku dużej ilości chętnych będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Akademia skierowana do  osób pragnących:

–        mądrze kochać i rozumieć swoje dzieci,

–        lepiej wypełniać swoje obowiązki wobec nich,

–        skuteczniej radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywać problemy wychowawcze,

–        zapobiegać uzależnieniom dzieci od środków psychoaktywnych

Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny „Nasz Dom”                  przy ul. Proletariackiej 21 w poniedziałki i wtorki w godz. 16:00-19:00

Terminy zajęć:              29 marca

1 (piątek), 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 kwietnia

9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 maja

                                         6, 7, 13, 14 czerwca

Imiona i nazwiska osób chętnych do udziału oraz ich numery telefonu prosimy zgłaszać do OWDiR „Nasz Dom” tel. 85 652-59-06 lub 85 67-56-411