Zarząd i dane

Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA”

Członkowie Zarządu:

 1.  o. Edward Konkol - Prezes
 2. Krzysztof Paliński - Wiceprezes
 3. Teresa Piątek - Skarbnik
 4. Katarzyna Rafałko - Sekretarz
 5. Mateusz Zonenberg – członek Zarządu
 6. Wioletta Jedynasta-Kozłowska – członek Zarządu
 7. Dorota Szumska – członek Zarządu
 8. Klaudia Kozłowska – członek Zarządu
 9. Anna Tomulewicz – członek Zarządu
 10. Magdalena Gołaszewska – członek Zarządu
 11. Marcin Gerard  Szargiej – członek Zarządu
 12. Elżbieta Powichrowska - członek Zarządu
 13. Wojciech Matysek - członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Agnieszka Maliszewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Marta Szeparowicz – członek Komisji Rewizyjnej
 3. Robert Olechno - członek Komisji Rewizyjnej