Centrum Darów


Centrum Darów

 Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do czerwca 2017 roku w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie DROGA ul. Proletariacka 21 w Białymstoku, osoby, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie dystrybuowana jest w formie paczek żywnościowych. W tym czasie, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami , filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy. Szczegółowe informacje wraz z Wytycznymi IZkliknij tutaj.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie DROGA ul. Proletariacka 21 w Białymstoku realizuje cykliczne działania zgodnie z ofertami prowadzonych placówek i działań statutowych. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2014 i Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie DROGA ul. Proletariacka 21 w Białymstoku objęła wsparciem żywnościowym ponad 4000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w ramach działalności statutowej.

 

Dary rzeczowe przyjmujemy:

Adres

ul. Proletariacka 21
15-449 Białystok

Kontakt

tel. 85 675 64 06

marta.daniszewska@stowarzyszeniedroga.plGodziny pracy

Pn-Pt: 8:00 - 16:00

 

Dary rzeczowe wydawane są:

Adres

ul. Węglowa 8 Białystok
(byłe magazyny wojskowe
wjazd od ul. Traugutta)

Godziny pracy

w każda środa o godzinie 10 -  meble
w co drugą środę o godzinie 10 -  odzież i obuwie

Dary wydawane są dla osób które zgłosza się osobiście z podaniem (potwierdzonym przez MOPS) i dowodem osobistym.