Zarząd i dane

Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA”

Członkowie Zarządu:

 • Prezes: O. Edward Konkol SVD
 • Viceprezes: Anna Tomulewicz
 • Skarbnik: Teresa Piątek
 • Sekretarz: Katarzyna Rafałko
 • Dorota Szumska
 • Violetta Jedynasty-Kozłowska
 • Robert Olechno
 • Krzysztof Krasowski
 • Paulina Kuczyńska
 • Mateusz Zonenberg
 • Marcin Gerard Szargiej
 • Elżbieta Powichrowska
 • Wojciech Matysek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Małgorzata Gawryluk
 • Agnieszka Kimsza
 • Michał Bukłaha