Potrzebuje pomocy

Jeśli szukasz pomocy

Jeżeli szukasz pomocy dla osoby uzależnionej bądź sam jesteś uzależniony od (środków psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, Internetu) skontaktuj się z nami.

Zadzwoń pod nr 85 7445224 lub 85 7445026

lub napisz: etap@stowarzyszeniedroga.pl

 

Jeśli potrzebujesz pomocy rzeczowej lub żywnościowej zadzwoń do Centrum Darów tel. 85 67 56 406, e-mail biuro@stowarzyszeniedroga.pl Uzyskasz informację jak można skorzystać z oferowanej pomocy.


1.      POMOC ŻYWNOŚCIOWA – ul. Proletariacka 21 w Białymstoku (siedziba Stowarzyszenia DROGA)

  • ŻYWNOŚĆ KRÓTKORETMINOWA

Jest to żywność, w dużym zakresie z krótkim terminem przydatności. Odbieramy ją codziennie w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z 19 lipca 2019 roku,  ze sklepów sieci Biedronki – 5 punktów, Stokrotki – 2 punkty i C.H. Auchan przy ul. Produkcyjnej 89, dodatkowo  z firm SOT – produkty nabiałowe i TAG – owoce i warzywa. Przygotowujemy do wydania, które odbywa się od godziny 13-tej od poniedziałku do piątku.

W godzinach 13.00 – 13.30 żywność odbierają podopieczni Naszego Domu i Etap. Od godziny 13.30 mogą odbierać żywność pozostałe osoby, które ustawiają się w kolejkę zgodnie z wylosowanymi numerkami. Kolejność w kolejce losowana jest w każdy piątek w trakcie odbioru żywności. Numerki pozwalają uniknąć gromadzenia się i stania w kolejkach od godzina rannych. Osoby odbierające żywność składają deklaracje, w których dane potwierdzają własnoręcznym podpisem, w której zawierają swoje dane osobowe i potwierdzają trudną sytuację materialną.

Do tej żywności często dołączamy produkty, które otrzymujemy z zaprzyjaźnionych firm, gdyż tylko dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować coś więcej niż kawałek chleba i wędliny czy mięsa. Należy tu wspomnieć o Firmie SuperDrob, Kasol, Suempol i wiele innych.


  • ŻYWNOŚĆ UNIJNA POPŻ

 Podprogram 2020

Od 12 stycznia rozpoczęliśmy realizacje kolejnego Podprogramu 2020 w ramach żywności POPŻ. Żywność wydajemy zgodnie z harmonogramem co 2 tygodnie we wtorki w godzinach 10.00 – 13.00. Rodzaj i ilość żywności jest ścisłe ustalona i narzucona wytycznymi ministerstwa. Zgodnie z nimi można wydawać żywność tylko osobie, która spełnia kryteria i na podstawie skierowania, które wydaje tylko i wyłącznie MOPR.

W dniu 26 listopada 2020 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę do Wytycznych na Podprogram 2020 PO PŻ w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy z 200% do 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 Informujemy ponadto, że zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej MRiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020 oraz przesłane do Wydziałów Polityki Społecznej w Urzędach Wojewódzkich celem ich udostępnienia wszystkim ośrodkom pomocy społecznej.

 

 

Przyjmujemy skierowania tylko osób, które są podopiecznymi Stowarzyszenia DROGA i otrzymały od nas pismo z prośba do MOPR o wydanie skierowania do naszej organizacji.

2.  POMOC RZECZOWA – ul. Węglowa 8 w Białymstoku (byłe magazyny wojskowe)

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują ubrań, odzieży, obuwia, akcesoria dla dzieci, zabawek.

Wydajemy bezpłatnie, bez skierowań i zaświadczeń z MOPR, i innych dokumentów. Osoba odbierająca dary wypełnia protokół odbioru, potwierdza własnym podpisem swoją trudną sytuacje materialną.

 

ZAPRASZAMY


Dary rzeczowe wydawane są:

Adres

ul. Węglowa 8 Białystok
(byłe magazyny wojskowe wjazd od ul. Traugutta)

Godziny pracy

- odzież

w każdy poniedziałek i piątek  w godzinach 8.00 – 10.00

oraz  środę w godzinach 15 – 18.00

 

 -  meble
w poniedziałki o godzinie 10.00 

 

 

 

JEŚLI SZUKASZ POMOCY

Skontaktuj się z Nami

 

Jeżeli szukasz pomocy dla osoby uzależnionej bądź sam jesteś uzależniony od ( środków psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, Internetu )

Zadzwoń  pod nr  85 7445224

Lub napisz : etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl

( drugi meil, który zostanie utworzony na nowej str)

 

Jeśli jesteś świadkiem krzywdzonego i zaniedbanego dziecka, bądź znasz rodzinę, która jest dysfunkcyjna, ma problemy z alkoholem, jest  w niej przemoc i ubóstwo

Zadzwoń  85 6525906

Lub napisz   : naszdom.droga@wp.pl

 

Biuro Stowarzyszenie DROGA

85 6524717

stowdroga@wp.pl

 

Przyłącz się