III Ogólnopolski Zlot Integracyjny Asystentów Rodziny


                                                      Termin: 25-27 września 2014 rok

Miejsce: Białystok

Zlot odbędzie się w budynku

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

Lokalizacja http://www.wsfiz.edu.pl/TabWszystkoOWsfiz/Lokalizacja.aspx

 

Celem III Zlotu Asystentów Rodziny zgodnie już z naszą tradycją  jest poszerzenie wiedzy
i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Ważnym elementem ZLOTU jest integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny
z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz urzędnikami w obszarze asysty rodzinnej.  

Trzydniowe spotkanie ma służyć dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy asystentów.


Organizatorami spotkania są:

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku

Miasto Białystok,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 

Informacje organizacyjne:

Formalne zgłoszenie uczestnictwa w III Zlocie Asystentów Rodziny przyjmujemy w terminie do 12.09.2014 roku

 

                W celu zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie należy wypełnić kartę zgłoszenia (w załączeniu) i przesłać pocztą elektroniczną na adres: stowdroga@wp.pl lub faksem na nr: 85 65 25 906

                Karta zgłoszenia obejmuje podstawowe dane o uczestniku oraz informacje potrzebne do wystawienia faktury.

                Opłata za uczestnictwo w Zlocie wynosi  70 zł od osoby nienocującej

Opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, 3 obiady, 2 kolacje, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa. Opłata dla osób korzystających z noclegów zarezerwowanych przez organizatorów wynosi 130 zł od osoby. Opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa  oraz 2 noclegi, w 2-4 osobowych pokojach      gościnnych WSFIZ w Białymstoku.

UWAGA: Opłata dla osób korzystających z jednego noclegu również wynosi 130 zł od osoby , bez względu na liczbę noclegów 1 lub 2 . Ryczałt dotyczy też liczebności osób w pokoju.

               

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.

                W związku z ograniczoną liczbą miejsc w III Zlocie Asystentów Rodziny o rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, a następnie dokonanie przelewu w określonym terminie. Organizatorzy niezwłocznie odeślą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres email podany w karcie.

Uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu do 12 września 2014 roku na konto:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
NIP: 542-10-18-448
ING Bank Śląski o/Białystok  69105018231000002333781884

 

W tytule przelewu koniecznie prosimy podać cel wpłaty: III Zlot Asystentów Rodziny.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

Anna Tomulewicz

Elżbieta Bielecka

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA Białystok

Tel. 85 65 25 906, email: stowdroga@wp.pl