The measure of your humanity is the greatness of your concern for another human being

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka