O nas


Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA

DROGA jest blisko tych, którym niesie wsparcie, nadzieję i restart w życiu.

Realizujemy wiele projektów: dla ubogich, bezdomnych , zagrożonych wykluczeniem społecznym, odrzuconych, uzależnionych, dzieci i dorosłych. Nie rozdajemy jednak ludziom jedynie dóbr materialnych, ale pracujemy nad tym aby uwierzyli w to, że sami umieją sprostać życiu, biorąc los we własne ręce. Nasza działalność charytatywną rozumiemy przedewszystkim jako naukę radzenie sobie w świecie. Zamiast ryby ttrzeba nauczyć człowieka łowić i dać mu wędkę. To jest prawdziwa pomoc, taką pomoc chcemy szerzyć.

Misja DROGI

Wydobyć piękno wewnętrzne człowieka, obudzić go!

Zadania

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, należy:

 • organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
 • organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego
 • inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom
 • organizowanie kolonii letnich dla dzieci z najbiedniejszych rodzin Białegostoku oraz z terenów byłych PGR-ów województwa podlaskiego
 • organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin.
 • praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Środowiskowym Domu Rodzinnym "Nasz Dom", poprzez sprawowanie opieki dziennej oraz całodobowej (w sytuacjach kryzysowych)
 • praca środowiskowa z dziećmi ulicy, młodzieżą z grup ryzyka w Punkcie Interwencyjno - Poradniczym
 • pomoc młodzieży z grup ryzyka , eksperymentującej i uzależnionej od środków psychoaktywnych , komputera, internetu, hazardu oraz ich rodzicami w NZOZ Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji "ETAP"

W roku 2012 otworzyliśmy "Dom Powrotu" dla dzieci których:

 • rodzice zginęli w wypadkach
 • rodzice przebywają w szpitalach
 • z innych przyczyn utraciły opiekę rodzicielską

Remont i wyposażenie "Domu Powrotu" sfinansowaliśmy wyłącznie z 1%,  w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali na konto Stowarzyszenia 1%.

Nasze placówki

W ramach Stowarzyszenia DROGA funkcjonuje kilka ośrodków pomocy dla ludzi, którzy sami nie potrafią znaleźć swojej drogi.

Nasz Dom - miejsce dla rodziców i dzieci. „Nasz Dom” obejmuje pomocą rodziny  w kryzysach, wieloproblemowe, z ograniczoną władzą rodzicielską z powodu niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wraz z przyjęciem do „Naszego Domu” rozpoczyna się systemowa praca z rodziną, zespół wychowawczy, specjaliści i asystenci  rodzinni przywracają  i  usprawniają  funkcjonalność rodziny. W Domu jest 80 miejsc dla dzieci w wieku 1-18 lat wraz z dziećmi przebywają w „Naszym Domu” ich rodzice. W ciągu roku 76 % podopiecznych usamodzielnia się. więcej >>

ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych - jego celem to pomoc młodzieży odrzuconej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, uzależnionej  od substancji psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, nosicieli wirusa HIV i młodocianych przestępców. Pracą obejmowani są również rodzice. Rocznie z pomocy terapeutycznej korzysta 9708 młodych uzależnionych osób. ETAP jest też głównym Ośrodkiem szkoleniowym na terenie województwa Podlaskiego dla osób pierwszego kontaktu z ludźmi uzależnionymi – policjantów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych i księży. więcej >>

Centrum Darów dla osób potrzebujących - mieszkańcy Białegostoku przekazują tu nieodpłatnie odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, meble. Trafiają one do najuboższych. Centrum prowadzone przez rodziców  naszych podopiecznych, osoby uczące się pracy. W ciągu roku korzysta 8576 osób. więcej >>

Klub Integracji Społecznej - Korzysta w nim z poradnictwa, udziału w grupach wsparcia i kontraktów socjalnych, ucząc się pracy i życia na rynku pracy ok. 100 osób w roku. więcej >>

Punkt Przedszkolny „ANIOŁKOWO” - nieodpłatny, dla 25 dzieci w wieku 2-5 lat. Są to dzieci samotnych rodziców poszukujących zatrudnienia. Pobyt jest czasowy, do uregulowania sytuacji rodziny, którą wspieramy poprzez pracę  asystentów i terapeutów Stowarzyszenia. więcej >>

DOM POWROTU -  pierwsza na podlasiu placówka dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej - z miejscem  dla 14 dzieci.Utworzyliśmy ją wspólnie z miastem Białystok pierwszą na Podlasiu. To najpiękniejszy, bo JEDYNY DOM naszych pociech. więcej >>

Nasze akcje

Od 1988 roku pomagamy dzieciom z rodzin obciążonych narkotykami lub alkoholem i  organizujemy im  nieodpłatne kolonie w Jastarni na Półwyspie Helskim. Od tej pory co roku  560 dzieci z rodzin dotkniętych nędzą, bezrobociem, zaniedbaniem, wykluczeniem społecznym z ubogich wsi województwa podlaskiego odpoczywa na wakacjach nad morzem. Nasze kolonie to przede wszystkim: poszukiwanie Boga, odkrywanie i rozwój ich talentów poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach. Dzieciom przebywającym na koloniach i ich rodzinom świadczymy całoroczną pomoc żywnościową oraz rzeczową na Święta Bożego Narodzenie i Wielkiej Nocy, wyprawki szkolne oraz prezenty pod choinkę od Św. Mikołaja.

Dwa razy do roku w trakcie Adwentu i Wielkiego Postu, Stowarzyszenie organizuje Akcje Charytatywne, „Zaopiekuj sie Aniołkiem” i „Światło Pojednania”. Podopieczni wykonują ozdoby świąteczne, które są rozprowadzane w białostockich sklepach i urzędach  zaś pozyskane fundusze, przeznaczone są na paczki żywnościowe  najbardziej potrzebującym ludziom naszego miasta i okolic a jest ich około 6 tys. osób. wiecej o naszych akcjach >>

Co roku w ostatnią niedzielę Adwentu Stowarzyszenie angażuje się w organizację Wigilii Miejskiej wszystkim mieszkańcom Miasta szczególnie ludziom samotnym biednym i zapomnianym. Jest to czas na przełamanie się opłatkiem, złożeniem życzeń a dla wielu z nich ta wieczerza wigilijna jest jedynym ciepłym świątecznym posiłkiem. Bierze w niej udział ok. 3 tys. samotnych osób.

Jednocześnie prowadzimy program szkolenia wolontariatu stwarzający studentom i absolwentom białostockich uczelni możliwość nabycia praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom marginalizowanym społecznie.  Wolontariusze i podopieczni stowarzyszenia są różnych wyznań.

Stowarzyszenie funduje rocznie 14 stypendiów dla studentów ostatnich lat pedagogiki.

Zagubionym pomagamy w ukształtowaniu prawdziwego kręgosłupa duchowego i moralnego, poprzez różne formy duszpasterstwa dla ludzi poszukujących  jak czuwania, pielgrzymki i rekolekcje, z których korzysta 300 osób rocznie. Nasza pomoc jest skierowana do osób nie tylko ubogich materialnie ale także ubogich duchowo.Wszyscy pracownicy i wolontariusze zaangażowani są w  ewangelizację, rocznie jest aktywnych około 200 wolontariuszy a z tego rodzaju pomocy korzysta nieraz 10 000 osób, których Stowarzyszenie obejmuje wsparciem i modlitwą.

Bogu dziękuję, że są ludzie, którzy dołączyli do misji realizowanych przez nas, będącą służbą najuboższym. Dzięki Świeckim Misjonarzom oraz wielkiej dobroci ludzi, Misja Księży Werbistów w Białymstoku zwana Stowarzyszeniem „Droga” nadal istnieje i się rozwija.

Stowarzyszenie „DROGA” od  marca 2004 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego o numerze KRS 0000087872. Większość działań jest możliwa  tylko dzięki 1%.

Informacje szczegółowe

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA utworzone i działające przy Zgromadzeniu Księży
Werbistów SVD

Rok rejestr. Stowarzyszenia „DROGA” 28.06.1991r.
Rok rejestr. KRS 04.02.2002
Rok uzysk. OPP 31.03.2004 r.
KRS 0000087872
NIP 966-09-05-189
Nazwa banku: PEKAO S.A. o/BIAŁYSTOK, UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 7 , 15-950 BIAŁYSTOK
Nr konta 08 1240 5211 1111 0000 4926 2870

Osoby zarządzające:

prezes:O.Edward Konkol
vice prezes: Krzysztof Paliński

Rodzaj organizacji:

 • org. pozarządowa
 • org. pożytku publicznego
 • org. pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku
 • org. działająca na rzecz najuboższych, uzależnionych oraz dzieci