"Akademia Kształtowania Charakterów"

 

Stowarzyszenie "Droga" co rocznie organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z najbardziej potrzebujących rodzin - z rodzin ubogich, wielodzietnych, głęboko dysfunkcyjnych (z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą wynikającą z nieporadności życiowej, lub uzależnieniami rodziców) w nadmorskiej miejscowości Jastarnia położonej na Półwyspie Helskim. Dzieci mieszkać będą w domkach kempingowych położonych nad samą zatoką. Program kolonii jest bardzo bogaty m.in. wycieczki do Trójmiasta, zwiedzanie Półwyspu Helskiego m.in. Muzeum Rybackie, Fokarium, Latarni Morskiej, korzystanie z lunaparku, pływanie statkiem po Zatoce Gdańskiej i oczywiście kąpiel w naszym Polskim morzu pod nadzorem ratowników. Kolonie nasze mają formę terapeutyczno - wypoczynkową, co pozwala dzieciom zyskać pozytywne doświadczenia i wsparcie ze strony kadry opiekującej się dziećmi, a także terapeutów, których zadaniem będzie obdarzenie dzieci poczuciem własnej wartości i pomoc w zrozumieniu niełatwej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Pragniemy im ukazać i umocnić w tym, że są piękne i kochane.

Od szesnastu lat Stowarzyszenie "Droga" obejmuje opieką dzieci i młodzież z małych wiosek Województwa Podlaskiego. Dzieci i młodzież ta ma trudniejszy dostęp do instytucji wspierających ich w trudnym życiu. Pomoc dzieciom podczas kolonii jest początkiem objęcia dzieci i ich rodziny rocznym projektem, który jest podzielony na poszczególne etapy. Projekt stawia sobie za cel usamodzielnienie rodzin i przejęcie odpowiedzialności za byt materialny poprzez całoroczną opiekę nad rodziną.

W ubiegłym roku dzieci będące na koloniach w Jastarnii powróciły z wakacji nie tylko ze wspaniałymi wspomnieniami, ale również z tornistrami wypełnionymi w podstawowe artykuły szkolne, z róznymi nagrodami i zabawkami. Podczas Świąt Bożego Narodzenia rodziny z gmin, które są pod naszą roczną opieką otrzymały pomoc w postaci paczek żywnościowych, do ich domów wolontariusze w okresie Świątecznym dowieźli prezenty od Mikołaja. Objeliśmy dalszą opieką te rodziny na Święta Wielkanocne zakupując art. gospodarstwa domowego, a także zwierząt hodowlanych - kurek niosek i kogucików. W tym czasie udzielaliśmy pomocy w formie opału, mebli, ubrań, obuwia oraz żywności.

Współpracujemy z poszczególnymi gminami, aby dotrzeć do rodzin najbardziej potrzebujących na terenie gminy i pomóc im w pokonaniu problemów, a w efekcie w usamodzielnieniu.


Nie uda nam się tego uczynić bez chęci i pomocy wielu cudownych ludz. Wszyscy opiekunowie, wychowawcy, lekarze, obsługa kuchn i ośrodkai, terapeuci, są wolontariuszami. Czujemy się odpowiedzialni za każde dziecko. Koszt wyjazdu szacowany jest na 590 zł. Ta kwota nie jest wystarczajaca, aby pokryć całkowity wyjazd dziecka.


Dlatego, jesli możesz i chcesz dołączyć się do organizaji kolonii w dowolnej formie. To serdecznie zapraszamy. 

Wspólnie mozemy zdziałać wiele więcej.