Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS)

- projekt "DROGA DO REINTEGRACJI"

Klub Integracji Społecznej - projekt "DROGA DO REINTEGRACJI" jest współfinansowany przez Miasto Białystok.

Celem Klubu Integracji Społecznej (KIS) jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Pomaga samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby:

  • niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i
  • bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • będące mieszkańcami miasta Białystok

Program skierowany jest do 144 osób (116 kobiet i 28 mężczyzn)  - 12 grup (po 12 osób)

  • 120 osób nieaktywnych  zawodowo
  • 24 wolontariuszy

Okres realizacji: od 01.02.2013 do 31.05.2015


Rekrutacja do projektu w 3 etapach:
I etap 01.02.2013 - 31.03.2013 (48 osób - 38 K, 10 M)
II etap 01.09.2013 - 31.10.2013 (48 osób - 39 K, 9 M - w tym 24 wolontariuszy)
III etap 01.02.2014 - 31.03.2014 (48 osób - 39 K, 9 M)

Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się osobiście do siedziby firmy ECDS Polska (ul. Św. Rocha 5, lok.208) lub do Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA (ul. Proletariacka 21) w celu złożenia wymienionych niżej dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy
  • zaświadczenie z MOPR lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie m. Białystok (jeśli adres zameldowania poza m. Białystok)

Wzory dokumentów do pobrania na miejscu.

 

Adres KIS

ul. Proletariacka 21
15-449 Białystok

Zapisy i informacje

ECDS tel. 85 744 39 34  
DROGA tel. 85 652 59 06

Godziny pracy

Pn, Wt, Pt: 9:00 - 15:00
Śr, Czw : 9:00 - 18:00

Program szczegółowy projektu

Elementy obowiązkowe: rozwiń

Elementy nieobowiązkowe: rozwiń

Materiały do pobrania