Aktualności

Oświadczenie
Na prośbę O.Edwarda Konkola publikujemy jego oświadczenie.


Wspieranie rozwoju asystentury rodzinnej
Program „Wspieranie rozwoju asystentury rodzinnej oraz innych form wspierania funkcjonowania rodzin 2021” to odpowiedź na rozpoznane potrzeby podopiecznych, którymi są rodzice i dzieci z...